Najbliższa konferencja:
27-28 kwietnia

V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

Młodzież – Kościół – Ewangelizacja: z okazji Światowych Dni Młodzieży...

V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

Młodzież – Kościół – Ewangelizacja: z okazji Światowych Dni Młodzieży...

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy