Najbliższa konferencja:
21-22 kwietnia 2021

VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

The 8th International Ecumenical-Legal Conference

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy