Najbliższa konferencja:
23-24 kwietnia 2020

VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

The 8th International Ecumenical-Legal Conference

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy