Najbliższa konferencja:
25-26 kwietnia

VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

The 8th International Ecumenical-Legal Conference

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy