Upcoming Conference:
April 27-28, 2022

VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno- Prawna

The 8th International Ecumenical-Legal Conference

organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy