Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

26 IV 2012

15.00-15.30 Powitanie Uczestników

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej Teologickej Fakulty Prešovskej Univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa,
Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I: 15.30-18.00

Część I: 15.30-16.10

Moderator:

PhD Prof. † Teodosie Petrescu – The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza

15.30 Prof. dr hab. Nicolae V. Dură – „The mixed marriages according to the Orthodox canonical legislation”

15.50 Ks. prof. dr hab. Damián Němec – „Around the concept of the sacramentality of marriage in the Czechoslovak Hussite Church”

16.10 Przerwa na kawę

 

Część II: 16.30-18.00

 

16.30 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička – „Teológia manželstva
v kresťanstve, judaizme a islame”

16.50 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - „Kościoły katolicki
i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej”

17.10 Prof. dr hab. Marek Rembierz – „»Communio personarum« i »matrimonium«. O personalistycznej interpretacji przymierza małżeńskiego”

17.30 Dyskusja

18.00 Kolacja

20.00 Spotkanie w kawiarence

27 IV 2012

Sesja II: 9.00-10.20

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej Teologickej Fakulty Prešovskej Univerzity v Přesove

9.00 Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák – „Problematika akceptácie cirkevného učenia o manželstve veriacimi náboženských denominácií v regióne Východného Slovenska”

9.20 Ks. prof. dr hab. Marek Petro - „Starostlivosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o manželov a rodinu”

9.40 Prof. dr Monika Slodičková – „Interpretácia manželskej zmluvy v didaktike náboženskej výchovy”

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa na kawę

 

Sesja III: 10.40-12.30

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40. Ks. prof. dr hab. František Čitbaj – „Teoretické perspektívy ekumenického communio medzi Katolíckou
a Pravoslávnou cirkvou v súčasných normách katolíckeho práva”

11.00 Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek – „Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego”

11.20 Ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – „»Przymierze małżeńskie« w nauczaniu ks. Marcina Lutra”

11.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa - „»Przymierze małżeńskie« w doktrynie katolickiej: Gaudium et spesFamiliaris consortio – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich”

12.00 Dyskusja

12.20 Podsumowanie, Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.30 Obiadorganizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy