Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

«Rodzina suwerenna» –
wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”

 

2nd International Ecumenical-Legal Conference  «Sovereign Family» – around the Idea of the Charter
of the Rights of the Family

on the 30th Anniversary of Its Declaration

 

Czwartek/Thursday April 18, 2013

 

14.30 – Otwarcie konferencji/Opening of Conference

Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa

Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Słowo wstępne/Foreword

Ks. Dr hab. Antoni Bartoszek

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

I sesja/1st Session

Moderator: Prof. ThDr. Peter Šturák PhD

Dekan Gréckokatolíckej Teologickej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove/Slovensko

14.40 – 15.00 Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
(Polska, Uniwersytet Śląski)
Rodzina i jej współczesne przemiany. Perspektywa socjologiczna

15.00 – 15.20 Dr hab. Marek Rembierz
(Polska, Uniwersytet Śląski)
Etos rodziny i odpowiedzialność rodzicielska w kontekście cywilizacyjnych przemian

15.20 – 15.40 Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD
(Slovensko, Prešovská Univerzita)
Współczesna rodzina i Karta Praw Rodziny jako przedmiot refleksji filozoficzno-etycznej

15.40 – 16.00  Doc. ThDr. Marek Petro, PhD
(Slovensko, Prešovská Univerzita)      
Współczesna rodzina i Karta Praw Rodziny jako przedmiot refleksji teologiczno-moralnej

16.00 – 16.20 Dyskusja/Panel Discussion

16.20 – 16.40 Przerwa na kawę/Coffe Break

 

II sesja/2nd Session

Moderator: Ks. Dr hab. Antoni Bartoszek

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/Polska

16.40 – 17.00 Ks. Prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski
(Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)          
Rodzina oparta na małżeństwie – rodziną suwerenną

17.00 – 17.20 Ks. Prof. dr hab. Marian Machinek
(Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)    
 Karta Praw Rodziny w konfrontacji z rewolucją genderową. Spojrzenie teologa moralisty

17.20 – 17.40 Prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski OP
(Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)      
Karta praw rodziny w perspektywie teologii prawa

17.40 – 18.00 Dyskusja/Panel Discussion

18.00 Kolacja/Dinner

 

Piątek/Friday April 19, 2013

 

8.00 Śniadanie/Breakfast

8. 30 Otwarcie drugiego dnia konferencji/Opening of the 2nd day of Conference

 

III sesja/3rd Session

Moderator: Prof. Univ. Dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu

Arhiepiscopul Tomisului, Prorector al Universității Ovidius din Constanța/România

8. 45 – 9.00 Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură
(România, Universitatea Ovidius)                      
The rights of the family in the vision of the Orthodox Church

9.00 – 9.15 PhD Cătălina Mititelu, PhD Bogdan Chiriluţă
(România, Universitatea Ovidius)      
The christian family in the light of the nomocanonical legislation printed in Romanian language in the XVII-th century

9.15 – 9.30 Ks. Dr hab. Piotr Kroczek
(Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
The rights of the family in the vision of the Evangelical Church

9.30 – 9.45 Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD
(Slovensko, Prešovská Univerzita)      
Pastoral vision of the rights of the family in the Greek Catholic Church

9.45 – 10.00 Doc. dr Damián Němec OP
(Czech Republic, Univerzita Palackého)              
Pastoral vision of the rights of the family in the Roman Catholic Church

10.00 – 10.20 Dyskusja/Panel Discussion

10.20 – 10.50 Przerwa na kawę/Coffe Break

 

IV sesja/4th Session

Moderator: Doc. dr Damián Němec OP

Proděkan Cyrilometodějské Teologické Fakulty Univerzity Palackého/Česká Republika

10.50 – 11.05 Ks. Dr hab. Lucjan Świto
(Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)      
Prawna ochrona instytucjonalnej wartości małżeństwa (KPR, art. 1)

11.05 – 11.20 Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
(Polska, Uniwersytet Śląski)                
Prawo do założenia rodziny i rodzicielstwa (KPR, art. 2 i 3)

11.20 – 11.35 Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek
(Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)      
Wychowanie potomstwa: prawa rodziców, prawa dziecka (KPR, art. 4 i 5)

11.35 – 11.50 Dr hab. Urszula Nowicka
(Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)    
Prawo do wolności w wyborze współmałżonka oraz wychowania religijnego potomstwa (KPR, art. 2 i 7)

11.50 – 12.05 Przerwa/Break

12.05 – 12.20 Dr Małgorzata Tomkiewicz
(Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)      
Rodzina jako podmiot ochrony w polityce rodzinnej państwa - aspekt prawny, społeczny i ekonomiczny (KPR, art. 9)

12.20 – 12.35 Dr hab. Elżbieta Szczot
(Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)                             
Prawo do zatrudnienia i płacy rodzinnej (KPR, art. 10)

12.35 – 12.50 Ks. Prof. KUL dr hab. Leszek Adamowicz
(Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)                               
Prawa rodzin migrantów (KPR, art. 12)   

12.50 – 13.10 Dyskusja/Panel Discussion

13.10 - 13.20 Zakończenie/Closing of Conference

13.30 Obiad/Lunchorganizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy