Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

 

The 4th International Ecumenical-Legal Conference 

www.ekumenizmiprawo.pl 

 

“Religious Freedom Today”

“Wolność religijna dzisiaj”

on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom 

Dignitatis Humanae

 

Brenna, April 16-17, 2015

 

 

 

 

16 kwietnia 2015/ April 16, 2015 

 

 

14.00 - 14.20

Otwarcie konferencji / Opening of Conference

 

Ks. Prof. UŚ Dr hab. Andrzej Pastwa 

Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Słowo wstępne / Foreword

Abp Dr Wiktor Skworc

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Metropolita Katowicki 

 

Ks. Dr hab. Jacek Kempa 

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

I sesja / 1st Session

Moderator:

Ks. Prof. Dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

 

14.20 - 14.50 Religious freedom in Romania 

 Prof. Univ. Dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu (Universitatea Ovidius din Constanța)

 

14.50 - 15.20 Wolność religijna w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego 

Bp Prof. Dr hab. Andrzej Czaja (Uniwersytet Opolski)

 

14.20 - 15.50 Wolność religijna w doktrynie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Dr Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 

15.50 - 16.10 Dyskusja / Panel Discussion

 

16.10 - 16.30 Przerwa na kawę / Coffe Break

 

 

 

 

II sesja / 2nd Session (english-deutsch)

Moderator:

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

 

 

16.30 - 17.00 From the Church Autonomy of the Metropolitan Andrei Şaguna to present Religious Cults Autonomy within Romanian State

Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură (Universitatea Ovidius din Constanța)

 

17.00 - 17.30 Das Grundrecht der Religionsfreiheit in Österreich. Verfassungsrechtliche Grundlagen und neuere Entwicklungslinien

Prof. Univ. Dr. Wilhelm Rees (Universität Innsbruck)

 

17.30 - 18.00 Das Grundrecht der Religionsfreiheit in Deutschland: Gesetzliche
Konzeption und aktuelle Tendenzen

Prof. Univ. Dr. Stephan Haering OSB (Ludwig-Maximilians-Universität München)

 

18.00 - 18.30 Religious freedom in the Middle East (case study of Christians in Egypt) 

Ks. Dr hab. Andrzej Halemba (Kirche in Not – Deutschland)

 

18.30 - 18.50 Dyskusja / Panel Discussion

 

19.00 Kolacja / Dinner

 

 

 

17 kwietnia 2015 / April 17, 2015 

 

 

 

7.30 Śniadanie / Breakfast

 

8.00 - 8.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the 2nd day of Conference

 

III sesja / 3rd Session

 

Moderator: 

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

8.15 - 8.35 Wolność religijna w Hiszpanii – analiza aktualnie obowiązującego stanu prawnego

Ks. Prof. UKSW Dr hab. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

8.35 - 8.55 Wolność religijna we Włoszech

Ks. Prof. KUL Dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

8.55 - 9.15 Sprzeciw sumienia w obowiązującym prawie czeskim

Doc. Dr hab. Damián Němec OP (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

9.15 - 9.35 Wolność religijna w w systemie prawa Republiki Słowackiej

Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

9.35 - 9.55 Wolność religijna w Polsce: gwarancje konstytucyjne i problemy w ich realizacji

Prof. UO Dr hab. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

 

9.55 - 10.15 Dyskusja / Panel Discussion

 

10.15 - 10.30 Przerwa na kawę / Coffe Break

 

 

 IV sesja / 4th Session (english)

Moderator: 

Doc. dr hab. Damián Němec OP (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

 

10.30 - 10.50 Philosophical and Theological Background of the Religious Freedom

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 

10.50 - 11.10 Religious Freedom in the Writings of the American Jesuit and Theologian John Courtney Murray

Dr Witold Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

11.10 - 11.30 The Role of Christian Freedom in the Light of the Orthodox Church’s Teachings in a Secularized Society

Dr Volodymyr Vakin (Volyn Orthodox Theological Academy)

 

11.30 - 11.50 Religious Cults Autonomy in their Relations with the Romanian State

Asoc. Prof. PhD Cătălina Mititelu (Universitatea Ovidius din Constanța)

 

11.50 - 12.10 Religiouse Freedom in  Dignitatis Humanae and Polish Law

Ks. Prof. UPJPII Dr hab. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

12.10 - 12.30 Dyskusja / Panel Discussion

 

 

 

V sesja / 5th Session

Moderator: 

Ks. Dr hab. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

 

12.30 - 12.50 Wolność i religia w postsekularnym społeczeństwie

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

12.50 - 13.10 Wolność a chrystologia według theologiae benedictae. Dwie koncepcje, dwie antropologie, Jeden Logos/Syn 

Ks. Prof. Dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

13.10 - 13.30 Prawo Kościoła – prawem wolności

Ks. Prof. UŚ Dr hab. Andrzej Pastwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  

13.30 - 13.45 Dyskusja / Panel Discussion

 

13.45 - 13.50 Zakończenie / Closing of Conference

 

14.00 Obiad / Lunch

 organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy