Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Komitet honorowy

 
Jego Magnificencja Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Jego Ekscelencja Arcybiskup Dr Adrian Galbas
Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 
 
Prof. Univ. Dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu
Arhiepiscopul Tomisului, Prorector al Universității Ovidius din Constanța
 
 
Doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Dekan Gréckokatolíckej Teologickej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove 
 
 
Doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Děkan Cyrilometodějské Teologické Fakulty Univerzity Palackého
 
 
Ks. Prof. UŚ dr hab. Jacek Kempa 
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy