Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

Program międzynarodowej konferencji naukowej
„Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej 
 
16.00 Otwarcie konferencji: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 
16.15 Słowo wprowadzające: Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 
Sesja I
Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Peter Šturák, Dziekan greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Preszowie
 
16.30 O. prof. dr hab. Wenanty Bronisław Zubert
Ekumenizm. Od rozłamów do wstępnych prób 
 
16.50 Przerwa
 
17.10 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička
Teológia krest’anského manželstva v kontexte byzantských liturických textov
 
17.30 Ks. prof. dr František Čitbaj
Współczesna sytuacja kanonicznych małżeństw mieszanych katolików i prawosławnych w Słowacji
 
17.50 Prof. dr Monika Slodičková
Predpoklady jednoty v miešanom manželstve z pedagogicko-psychologického aspektu
 
18.10 Dyskusja
 
20.00 Kolokwium dialogu
 
 
Sesja II
 
Prowadzący: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
9.00 Ks. prof. dr hab. Edward Górecki
Prawa mniejszości w dokumentach międzynarodowych, nauce Kościoła i w stosunkach Kościół – państwo
 
9.20 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
Śląsk Cieszyński laboratorium jedności Kościoła
 
9.40 Ks. prof. CHAT dr hab. Marek Jerzy Uglorz
Rodzina ewangelicka a wychowanie chrześcijańskie
 
10.00 Dyskusja
 
10.20 Przerwa 
 
 
Sesja III
 
Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak, Pracownik Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
10.40 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa
Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej
 
11.00 Ks. dr hab. Piotr Ryguła
Małżeństwa mieszane zawarte bez formy kanonicznej
 
11.20 Ks. dr hab. Piotr Majer
Małżeństwa mieszane - wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej
 
11.40 Dyskusja
 
12.00 Podsumowanie
 
 
 
 
 


organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy