Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program Konferencji

V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

  www.ekumenizmiprawo.pl 

Młodzież – Kościół – Ewangelizacja

 

– z okazji Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2016

 

Katowice-Brenna, 28-29 kwietnia 2016 r.

 

 

 

KATOWICE, April 28, 2016 

 

 

8.45 Otwarcie konferencji/ Opening of Conference

Bp Dr Adam Wodarczyk 

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej

 

Słowo wstępne/ Foreword

Abp Dr Wiktor Skworc

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

Metropolita Katowicki

 

 

SESJA I/ 1st SESSION 

Moderator: 

Prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)   

 

 

9:00 „Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” 

Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

9:15 Młodzież a doświadczenie żywej wiary, czyli o istotnych aspektach drogi ku  

chrześcijańskiej dojrzałości 

Dr hab. Aleksander Bańka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

9:30 Patriotyzm Św. Jana Pawła II – wyzwanie dla współczesnej młodzieży

Ks. Dr Witold Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

9:45 Uwarunkowania skuteczności dialogu ze współczesną młodzieżą 

  Prof. SWPS dr hab. Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu)

 

10:00 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

 

SESJA II/ 2nd SESSION

Moderator: 

Prof. PAN dr hab. Wiesław Wójcik (Polska Akademia Nauk)

 

 

10:15 Małżeństwo i rodzina w projektach życia współczesnej młodzieży 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

10:30 Etos wychowania a etos chrześcijański. Ideały wychowania od Sokratesa do Jana Amosa Komeńskiego 

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

10:45 Etos wychowania w rodzinie i rola ojca. Wzorce – normy – wyzwania   

Dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

11:00 Trud stawania się kobietą 

Dr Stanisława Mielimąka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

11:15 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

11:30 Przerwa kawowa/ Coffee Break

 

 

 

11.50

 

Program muzyczny:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 

Dyrygent: Anna Szostak

 

 

 

SESJA III/ 3rd SESSION 

Moderator: 

Dr hab. Aleksander Bańka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

 

 

12:15 Od ewangelizacji do nowej ewangelizacji. Posoborowy powiew Ducha Świętego w Kościele

Bp Dr Adam Wodarczyk (Kościół katolicki)

 

12:30 Dzieło ewangelizacji według papieża Franciszka

Bp Dr Grzegorz Ryś (Kościół katolicki)

 

12:45 Czy rzeczywiście nowa duchowość? Wokół teologiczno-pastoralnych form nowej ewangelizacji

Ks. Dr Przemysław Sawa (Kościół katolicki) 

 

13:00 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

 

 

SESJA IV/ 4th SESSION 

Moderator: 

Ks. Prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

 

13:15 Młodzi dla Kościoła – Kościół dla młodzieży 

Bp Dr Adrian Korczago (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

 

13:30 Teologia i praktyka ewangelizacji z perspektywy ewangelikalnej 

Bp Dr Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy w RP)                  

 

13:45 Ewangelizacja między prozelityzmem a ekumenizmem: spojrzenie z perspektywy teologii ewangelickiej

Ks. Dr Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)       

 

14:00 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

14:15 Obiad/ Lunch  

 

 

 

15:00-18:00

 

Spotkanie ewangelizacyjne

Moderator: 

Ks. Dr Przemysław Sawa

 

 

Wystąpią m.in.:

 

  • Zespół Adam i Beata
  • Zespół Anti Babilon System
  • Bytkowska Schola Ducha Świętego
  • Zespół Albo i nie
  • Zespół Tehillah

BRENNA, April 29, 2016

 

 

7:45 Śniadanie

 

8.30 Otwarcie drugiego dnia konferencji/ Opening of the 2nd Day of Conference

Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa 

Organizator konferencji

 

 

 

SESJA V/ 5th SESSION 

Moderator: 

Doc. dr hab. Damián Němec OP (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

 

8:45 Sakrament bierzmowania jako wezwanie młodzieży do ewangelizacji, w świetle norm prawa kanonicznego 

Ks. Prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie)

 

9:00 Współuczestnictwo kościelne młodzieży w Czechach: aspekty prawne 

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 

9:15 Oferta edukacyjna Kościoła greckokatolickiego dla młodzieży na Słowacji: aspekty prawne  

Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

9:30 Katolicka oferta edukacyjna dla młodzieży w Polsce: aspekty prawne 

Ks. Prof. UPJP II Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

9:45 Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej 

Prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

10:00 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

10:15 Przerwa kawowa/ Coffee Break

 

 

SESJA VI/ 6th SESSION 

Moderator: 

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD

 

 

10:45 Współczesna młodzież a przygotowanie do życia kapłańskiego 

Doc. dr hab. Damián Němec OP (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

11:00 Współczesna młodzież a przygotowanie do życia zakonnego 

Dr Monika Menke (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

11:15 Współczesna młodzież a przygotowanie do życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia prawne 

Dr Małgorzata Tomkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

 

 

SESJA VII/ 7th SESSION 

Moderator: 

Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD (Prešovská univerzita v Prešove)

 

 

11:30 Ius connubii dzisiaj – perspektywa pastoralno-prawna” 

Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

11:45 Ius connubii dzisiaj – perspektywa ekumeniczno-prawna” 

Ks. Prof. KUL dr hab. Leszek Adamowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

12:00 Rozstrzyganie na korzyść małżeństwa – opresyjny relikt przeszłości? Zasada favor matrimonii w prawie współczesnym” 

Ks. Prof. UWM dr hab. Lucjan Świto (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

 

12:15 Panel Dyskusyjny/ Panel Discussion

 

12:30 Zamknięcie konferencji/ Closing of Conference

 

13:00  Obiad/ Lunch

 


organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy