Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

 

 

KATOWICE, April 27, 2017 

 

 

9.00 Otwarcie konferencji/ Opening of the Conference

Ks. Prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek 

Dean of the Faculty of Theology of the University of Silesia

 

Słowo wstępne/ Foreword

Rev. Abp Dr Wiktor Skworc

Great Chancellor of the Faculty of Theology of the University of Silesia Metropolitan Archbishop of Katowice

 

 

 

SESJA I/ 1st SESSION

Moderator:

Ks. Prof. dr hab. Józef Budniak (University of Silesia in Katowice, Poland)

 

 

9:15 “Jednoczeni w różnorodności”: perspektywa katolicka

“Being United in Diversity”: Catholic Perspective

Rev. Abp Dr Zbigniew Stankiewicz (Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Roma, Italy)

 

9:40 “Jednoczeni w różnorodności”: perspektywa ewangelicka

“Being United in Diversity”: Evangelical Perspective

Rev. Bp Władysław Wolny (Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic)

 

10:00 “Being United in Diversity”: Orthodox Perspective

PhD. Assoc. Prof. Catalina Mititelu (Ovidius University of Constanta, Romania)

 

10:20 Jedność przez różnorodność. J. Ratzingera/Benedykta XVI ekumeniczne tezy        i pytania

Unity through Diversity. J. Ratzinger’s/Benedict XVI’s Ecumenical Theses and Questions

Ks. Prof. dr hab. Jerzy Szymik (University of Silesia in Katowice, Poland)

 

10:40 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

 

11:00 Przerwa kawowa/ Coffee Break

 

 

 

SESJA II/ 2nd SESSION

Moderator:

Doc. Dr hab. Damián Němec (Palacký University in Olomouc, the Czech Republic)

 

 

11:20 Dialog jako paradygmat ekumenii w kontekście Dyrektorium ekumenicznego

Dialog as an Ecumenical Paradigm within the Context of the Ecumenical Directory 

Ks. Prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (University of Opole, Poland)

 

11:40 Udział w dobrach i zasobach duchowych według Dyrektorium ekumenicznego

Participation in Spiritual Goods and Resources according to the Ecumenical Directory

Ks. Prof. KUL dr hab. Przemysław Kantyka (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

12:00 Ökumenische Zusammenarbeit im Bereich von Katechese, Religionsunterricht, Universitäten und communicatio in sacris im Ökumenischen Direktorium 

Ecumenical Cooperation in the Field of Catechesis, Religious Education and Universities as well as communicatio in sacris according to the Ecumenical Directory

Prof. Univ. Dr. Wilhelm Rees (University of Innsbruck, Austria)

 

12:20 Recepcja Dyrektorium Ekumenicznego z 1993 r. w dokumentach Konferencji Episkopatów w kwestii małżeństw mieszanych

The Reception of the 1993 Ecumenical Directory in the Documents of Episcopal Conferences Concerning Mixed Marriages

Ks. Prof. dr hab. Ginter Dzierżon (University of Cardinal Stefan Wyszyński, Warsaw, Poland)

 

12:40 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

13:00 Obiad/ Lunch  

 

 

 

 

BRENNA, April 28, 2017

 

 

8:30 Otwarcie drugiego dnia konferencji/ Opening of the 2nd Day of the Conference

Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa 

Organizator konferencji/ Organizer of the Conference

 

 

SESJA III/ 3rd SESSION (English)

Moderator:

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD (University of Presov in Presov, Slovakia)

 

 

8:35 Selected Ecclesiological Considerations regarding Ecumenism, in the Light of the Decisions of the Panorthodox Synod of Crete (June 2016)

Rev. Abp Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu (Ovidius University of Constanta, Romania)

 

9:00 The Celebration of the Holy Easter on the same Date, an Eloquent Testimony of our Unity in Diversity

Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură (Ovidius University of Constanta, Romania)

 

9:20 The Limits of Ecumenical Relationships

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD (University in České Budějovice, Czech Republic)

 

9:40 Rights and Duties of a Catholic Parish and a Lutheran Parish

Ks. Prof. UPJPII dr hab. Piotr Kroczek (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland)

 

10:00 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

10:15 Przerwa kawowa/ Coffee Break

 

 

SESJA IV/ 4th SESSION

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD (University of Presov in Presov, Slovakia)

 

 

10:30 Sensus fidei fidelium. Refleksja prawnokanoniczna i ekumeniczna

Sensus fidei fidelium. Juridico-Canonical and Ecumenical Reflection

Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa (University of Silesia in Katowice, Poland)

 

10:50 Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna

Sponsors for Baptism, Confirmation and Witnesses for Marriage. Ecumenical Perspective

Ks. Prof. UPJPII dr hab. Piotr Majer (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland)

 

11:10 Rozwój Kościoła prawosławnego na Słowacji w ostatnich dziesięcioleciach: kontekst ekumeniczny

The Development of the Orthodox Church in Slovakia in the Last few Decades: Ecumenical Context

Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD (University of Presov in Presov, Slovakia)

 

11:30  Aspekty ekumeniczne finansowania Kościołów i związków wyznaniowych w Republice Czeskiej

Ecumenical Aspects of Financing of Churches and Religious Communities in the Czech Republic

Doc. Dr hab. Damián Němec (Palacký University in Olomouc, Czech Republic)      

 

11:50 Aspekty ekumeniczne duszpasterstwa w dziedzinie służby zdrowia w Republice Czeskiej

Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic

Dr Monika Menke (Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

 

12:10 Panel dyskusyjny/ Panel Discussion

 

 

12:30 Obiad/ Lunch  

 

13:00 Zamknięcie konferencji/ Conference closing

 

 organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy