Upcoming Conference:
April 27-28, 2022
banner

International Scientific Conference “Laboratory of Unity”

Przedstawiamy galerię zdjęć z Międzynarodowej konferencji naukowej
Laboratorium jedności – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej i była swoistym prologiem do odbywającej się już cyklicznie Międzynarodowej konferencji Ekumeniczno-Prawnej.


organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy