Najbliższa konferencja:
24-25 kwietnia 2024
banner

Program konferencji

10 kwietnia 2014/ April 10, 2014 
 
14.00 – 14.30
Otwarcie konferencji / Opening of Conference
Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa 
Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Słowo wstępne / Foreword
Ks. Dr hab. Antoni Bartoszek 
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
I sesja / 1st Session
Moderator:
Prof. Univ. Dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu (Constantza, Romania)
 
14.30 - 14.45 The rights of the child enounced in the international Declarations and Conventions
Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură (Constantza, Romania)
 
14.45 - 15.00 The Rights of a Child and Ethics of Care
Prof. PAN Agnieszka Nogal (Warsaw, Poland)
 
15.00 - 15.15 “Child Rights according the International Law” 
Lecturer PhD Catalina Mititelu (Constantza, Romania)
 
15.15 - 15.30 Medical Experiments and Rights of a Child - Bioethical Concerns
PhD Prof. Anastasia Zakariadze (Tibilisi, Georgia)
 
15.30 - 15.45 Is the catholic vision of the principle of subsidiarity applied in Polish family law?
Fr. Dr hab. Piotr Kroczek (Krakow, Poland)
 
15.45 - 16.10 Dyskusja / Panel Discussion
 
16.10 - 16.30 Przerwa na kawę / Coffe Break
 
 
II sesja / 2nd Session
Moderator: 
Prof. ThDr. Peter Šturák PhD (Prešov, Slovak Republic)
 
16.30 - 16.45 Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa
Prof. RNDr. ThDr. Helena Hrehova PhD (Trnava, Slovak Republic) 
 
16.45 - 17.00 Wychowanie dziecka do wolności. Refleksja filozoficzna
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD (Prešov, Slovak Republic)
 
17.00 - 17.15 Odkrywanie i wyzwalanie dobra dziecka w kontekście zniewolonego 
dzieciństwa. Aksjologia i antropologia dzieciństwa w refleksji filozoficzno -pedagogicznej
Dr hab. Marek Rembierz (Katowice, Poland)
 
17.15 - 17.30 Prawa (roszczenia) rodziców a dobro dziecka
Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (Poznań, Poland)
 
17.30 - 17.45 Sztuka porozumiewania się z dzieckiem
Dr Stanisława Mielimąka (Katowice, Poland)
 
17.45 - 18.10 Dyskusja / Panel Discussion
 
 
11 kwietnia 2014 / April 11, 2014 
 
8.00 Śniadanie/Breakfast
 
8.30 - 8.45 Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the 2nd day of Conference
 
III sesja / 3rd Session (kontekst: List do Dzieci)
Moderator:
Ks. Dr hab. Antoni Bartoszek (Katowice, Poland)
 
8.45 - 9.00 Dziecko w Codex Iuris Canonici
Ks. Prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski (Warszawa, Poland)
 
9.00 - 9.15 Prawna ochrona dziecka poczętego
Ks. Prof. UWM dr hab. Lucjan Świto (Olsztyn, Poland)
 
9.15 - 9.30 Ochrona małoletnich we współczesnym prawie kościelnym
Doc. dr hab. Damián Němec OP (Olomouc, Czech Republic)
 
9.30 - 9.45 Sakrament chrztu i Eucharystii a obowiązek / prawo wychowania w wierze
Doc. JCDr. František Čitbaj, PhD (Prešov, Slovak Republic)
 
9.45 - 10.00 Sakrament bierzmowania a obowiązek / prawo wychowania w wierze
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD (České Budějovice, Czech Republic)
 
10.00 - 10.25 Dyskusja / Panel Discussion
 
10.25 - 10.45 Przerwa na kawę / Coffe Break
 
 
 
IV sesja / 4th Session (kontekst: Konwencja o Prawach Dziecka)
Moderator:
Ks. Prof. dr hab. Józef Budniak (Katowice, Poland)
 
10.45 - 11.00 Prawo dziecka do życia i tożsamości
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski CP (Warszawa, Poland)
 
11.00 - 11.15 Prawo dziecka do wychowania w rodzinie
Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa (Katowice, Poland
 
11.15 - 11.30 Prawo dziecka do informacji i wyrażania własnych poglądów
Ks. Prof. KUL dr hab. Leszek Adamowicz (Lublin, Poland)
 
11.30 - 11.45 Prawo dziecka do edukacji i godziwych warunków socjalnych 
Dr hab. Elżbieta Szczot (Lublin, Poland)
 
11.45 - 12.00 Prawna ochrona dziecka przed przemocą
Dr Małgorzata Tomkiewicz UWM (Olsztyn, Poland)
 
12.00 - 12.25 Dyskusja / Panel Discussion
 
12.25 - 12.45 Zakończenie / Closing of Conference
 
13.00 Obiad / Lunch

 organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy